ZÁŘÍ V PAPRSCÍCH SLUNCE

Prázdniny se nám pomalu krátí, jak ranní rosa na pavučině.

Vážené děti, vážení strávníci.

Dovoluji si vás všechny pozdravit po končících slunečných prázdninách.

Něco málo z organizačních záležitostí, týkajících se nového školního roku 2019 – 2020.

  1. Moc rádi přivítáme nové děti do přípravné třídy ČZŠ, taktéž děti do 1.tříd v ZŠ Lesní 190 a PZŠ Školní 438, nové žáky do vyšších tříd, kteří budou docházet z jiných obcí. Rovněž vítáme nové pedagogické i nepedagogické pracovníky v obou základních škol.
  2. Rodiče nových dětí a žáků vyšších ročníků si mohou v předstihu od pondělí 26. 8. 2019 – do pátku 30. 8. 2019, v době od 7:00 – 14:00 hod vyřídit přihlášku strávníka, úhradit kauci 400 Kč a stravovací čip v kanceláři školní jídelny.
  3. Stravování dětí a žáků započne od úterý 3. 9. 2019, dle přechodného rozvrhu škol. Pokud děti a žáci budou chtít odebírat obědy již od 3. 9. 2019, musí mít uhrazenou kauci a vyzvednut stravovací čip nejpozději v úterý 3. 9. do 8:00 hod.
  4. Zaměstnanci škol a cizí strávníci mají možnost odebírat obědy již od 2. 9. 2019.
  5. Zvýšená cena obědů je způsobena vývojem cen potravin v letošním suchém roce.

Ředitelka ŠJ Jablunkov, Lesní 190, Bc. Lancová Danuše