Aneb jak čerti ke svým řetězům přišli!

Čert, Mikuláš i anděl neodmyslitelně patří k české kultuře a lidové tradici. 

Už první adventní týden se připravujeme na oslavu Vánoc. 

Každý rok 5. prosince chodí trojice oblíbených postav v krásných kostýmech, aby nám přiblížily tradici tohoto svátku. Mikuláš v krásném červeném plášti s bílými vousy, biskupskou berlí, která je mu oporou a košíkem plných dobrot, anděl celý v bílém s velkými bílými křídly a celý černý peklem vonící ušmudlaný čert, kterému řinčí řetěz kolem pasu.

Tato trojice zvoní u domovních dveří a když jim dítka řeknou básničku nebo písničku, dostanou do Mikuláše nadílku dobrot a sladkostí. Děti mívají radost ze štědrého Mikuláše, milého anděla, a čertů se většinou nebojí. To, že čert trestá nehodné děti, strká je do pytle a vyplácí, pro mnoho dětí už v dnešní době neplatí. Dětí ví většinou z pohádek, že je to postava neškodná, která straší jen svým zjevem.

Kdo nebo co je vlastně ten ČERT?

Čert je pohádková bytost slovanské mytologie. Je to zlá bytost, která byla po příchodu křesťanství ztotožňována s ďáblem jako vládcem pekla. Čert bývá zpravidla celý peklem ušmudlaný, má nenápadné růžky, skryté v kudrnatých vlasech, někdy pod kloboukem, dále ocas a kopyto. Peklo opouští, aby získal duše hříšníků. Většinou duše získává formou úpisu. Normální smrtelník ho vyhledává, aby mu čert uskutečnil nějakou službičku, kterou nikdo jiný nesplní, za to upíše svou duši vlastní krví. Když lhůty vyprší, čert se objeví a odnese jeho duši do pekla. Tam také odnáší duše zlých a hříšných lidí. Zlé duše pak peklu slouží, jsou trýzněny. V pekle jsou duše podle tradic váženy, aby se vědělo, kolik hříchů dotyčná osoba páchala. Když váha klesá, provinilec propadne peklu. Pokud váha s hříšnou duší neklesá, tak se stal omyl a peklo to musí napravit. Čistým duším se vždycky podaří peklo opustit.  Čert je schopen letu a jeho kvalita kouzel je založená na úrovni čerta. Peklu vládne nejvyšší čert a to je Lucifer, vládce pekel. S čerty se setkáváme v různých pohádkách a pověstech, divadelních představeních.  Dále se konají různé výstavy s čerty na hradech a zámcích a jiných kulturních zařízeních. Řada pohádek je na záměně zlé duše za dobrou založena. Čert zlé lidí trestá a ty dobré odměňuje zlatem a kouzelnými předměty.

Přísloví: „Čiň čertu dobře, peklem se Ti odmění!“