DEZINFEKCE A PRACOVNÍ POSTUPY PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLNÍ JÍDELNY

V návaznosti na stále platná rozhodnutí o přijatých opatřeních k mimořádné situaci ze dne 10.3.2020 nelaznete níže přehled k částečnému znovu-otevření školní jídelny, kdy od 11.5.2020 mohou školu navštěvovat žáci 9. tříd základních škol.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem zdraví!

1) Zaměstnanci ŠJ připravují kompletní jídlo s příborem a nápojem na tác včetně výdeje strávníkovi pouze v ROUŠCE a JEDNORÁZOVÝCH RUKAVICÍCH

2) Zaměstnanci ŠJ jsou POVINNI po výdeji každé skupiny žáků (strávníků), provést DESINFEKCI stolů, výdejního a příjmového okna a umyvadla na jídelně

3) Po celkovém výdeji jídel provedou zaměstnanci ŠJ obvyklý úklid s desinfekcí jídelny, výdejny a zázemí, včetně všech klik a povrchů.