Informace pro rodiče a žáky

Pro děti z 1. stupně základních škol, které se budou účastnit školní výuky ve škole, je zajištěna možnost odběru stravy od 25. 5. 2020

v jídelně PO PŘEDCHOZÍM NAHLÁŠENÍ nejpozději do 21. 5. 2020, 14:30, a to v kanceláři školní jídelny.

Kontakty

558 358 095, 604 127 628

stravne.jablunkov@seznam.cz

I nadále platí pro všechny stravující se žáky následující hygienická pravidla:

HYGIENICKÉ A PROVOZNÍ POKYNY COVID OD 11.5.2020

1. Žáci přicházejí do jídelny v roušce, jednotlivě s odstupem 2 m (vzdálenost označena na chodbě) v počtu maximálně 15 osob.

2. Ošetří si ruce desinfekčním prostředkem nebo si umyjí ruce vodou a desinfekčním mýdlem na umyvadle. Ruce si osuší papírovým jednorázovým ručníkem.

3. Žáci si vyzvednou připravené kompletní jídlo včetně příboru a nápoje na tácu ve výdejním okně v jídelně a zaujmou volné místo u stolu tak, aby nepřišli do styku s jiným žákem.

4. Žáci si odloží roušku do vlastního sáčku až těsně před samotnou konzumací jídla.

5. Žáci v prostorách jídelny nesahají na stroje, zařízení Šj kromě umyvadla, desinfekce, tácku, židle a stolu.

6. Po konzumaci jídla si žáci nasadí roušku a jednotlivě odnesou tác s použitým nádobím a položí jej na okno příjmu špinavého nádobí.

7. Žáci odcházejí z jídelny do prostor školy jednotlivě.

8. Dozor nad žáky provádí vyučující pedagog nebo osoba pověřená ředitelem školy.